Στο πεδίο – Γεωργί Ιακουτοβύτς

Στο πεδίο – Γεωργί Ιακουτοβύτς

Ο Γεωργός Γιακούτοβιτς είναι ένας καλλιτέχνης που με το έργο του “In field” αφυπνίζει τις αισθήσεις μας και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε.