Το Κρυμμένο Εμφάνιση – Κίσιο Σούγκα

Το Κρυμμένο Εμφάνιση – Κίσιο Σούγκα

Η τέχνη του Kishio Suga συνδυάζει τη φυσική με τον αφηγηματικό χαρακτήρα. Τα έργα του σχολιάζουν τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του, προκαλώντας τον θεατή να σκεφτεί πέρα από την επιφάνεια.