Η Κρίση του Σολομώντα – Κωνσταντίνος Φλαβίτσκι

Η Κρίση του Σολομώντα – Κωνσταντίνος Φλαβίτσκι

Το έργο του Κωνσταντίνου Φλαβίτσκι, “Η κρίση του Σολομώντα”, απεικονίζει με δραματικό τρόπο τον μύθο της δικαιοσύνης. Μέσα από τη ζωντανή γραφή και τις έντονες αντιθέσεις, αποτυπώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο.