Ρεύμα – Kenzo Okada

Ρεύμα – Kenzo Okada

Το έργο “Stream” του Kenzo Okada απεικονίζει την αντίθεση μεταξύ φύσης και τεχνολογίας με μια διακριτική γραφή. Η ροή της ζωής αναδεικνύεται μέσα από την αισθητική του έργου.